Portfolios > Marathon Man

Ascended Onto the Sandy Narrow
Ascended Onto the Sandy Narrow
etching, aquatint, watercolor
10" x 8"
2017