Portfolios > Self-portrait Prints

The Automaton
The Automaton
etching, aquatint
20" x 16"
2011